بازیافت باطری ماشین

باتری های سربی اسیدی مجموعه هایی کوچک برای ذخیره انرژی از طریق استفاده کنترل شده از واکنشهای شیمیایی هستند. اینگونه باتریها به دلیل غیرقابل بازگشت بودن واکنشهای شیمیایی دارای دوره عمر مشخصی هستند و پس از رسیدن به انتهای دوره عمری خود، علیرغم محتوای فلزی بالا بخصوص سرب، غیرقابل استفاده، فرسوده و ازجمله پسماندهای ویژه محسوب می گردند. بازیافت آنها و وارد نمودن فلزات نظیرسرب، قلع، آنتیموان، ارسنیک و مواد آلی نظیر پلی پروپیلن حاصل از بازیافت آن ها به چرخه صنعت امری اقتصادی می باشد. ولی به دلیل وجود خطرات مواد مختلف موجود در ساختار آن ها بخصوص فلزات سنگین رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی، تکنولوژی های نوینی در جمع آوری و مراحل پیش بازیافت و بازیافت آنها ابداع گردیده است.

باتری های قدیمی اگر بازیافت شوند ضایعاتشان کاهش میابد و از آنجایی که تا ۹۹٪ از باتری اسید سرب قابل بازیافت است، نیاز به استفاده از مواد خام و اجزای جدید را کاهش می دهد. به جای نگه داشتن باتری قدیمی خود، میتوانید در هنگام خرید باتری برای ماشین، آن را به فروشنده باتری بدهید تا از قیمت باتری جدید کم کند.

فروشندگان باتری خودرو معمولا باتری های خراب و قدیمی را از خریداران باتری دریافت میکنند و به مراکز بازیافت برای ساخت باتری جدید تحویل میدهند. هنگام استفاده از باتری قدیمی خود، تمام اقدامات احتیاطی را دنبال کنید.

  • همیشه باتری خود را قبل از بازرسی و یا انتقال آن قطع کنید و ابتدا کابل منفی را قطع کنید.
  • باطری را همیشه صاف نگاه دارید.
  • درهنگام حمل باتری مراقب باشید.
  • درصورت وجود هرگونه نشت یا فرورفتگی در باتری، سعی کنید آن را حرکت ندهید.

فرآیند بازیافت باتری فرسوده

باطری ماشین، حاوی ۲ الی ۳ لیتر اسید باتری و یا سرب می باشد که هر دوی آن ها بسیار سمی هستند.

نحوه بازیافت باتری فرسوده بدین گونه است که ابتدا باطری ماشین توسط آسیاب های چکشی به تکه های ریزی شکسته می شود. سپس این تکه های خرد شده داخل خمره هایی ریخته می شوند جایی که سرب و مواد سنگین به سمت پایین خمره هدایت می شوند و اما پوسته پلاستیکی در سطح خمره شناور می ماند. در این مرحله تکه های پلی پرو پیلن و مایعات از بین می روند و از سرب و فلزات سنگین جدا می شوند و هر یک از مواد به چرخه بازیافت متفاوتی هدایت می شوند.

بازیافت پلاستیک باتری فرسوده

تکه های پلی پرو پیلن ابتدا شسته و سپس خشک می شوند و وارد پروسه بازیافت پلاستیک می شوند جایی که این تکه ها با هم گداخته میشوند تا به حالت مایع در بیایند. پلاستیک های مذاب داخل قالب هایی گذاشته میشوند تا به صورت ورقه ها-پلیت های پلاستیکی یکنواختی تولید شوند و بدین ترتیب پلیت ها وارد فرایند تولید جعبه های باتری جدید میشوند.

بازیافت سرب باتری فرسوده

شبکه های سرب، اکسید سرب و سایر قطعه های سرب در کوره های ذوب تمیز و گرم میشوند. سرب های مذاب داخل قالب های ریخته گری وارد میشوند. و بعد از چند دقیقه ناخالصی ها روی قسمت فوقانی مواد مذاب در قالب های شمشی شناور میشوند، نهایتا این ناخالصی ها دور ریخته می شوند و شمش ها برای خنک شدن باقی می مانند. پس از خنک شدن شمش ها سرب ها از قالب جدا شده و به کارخانه های تولید باتری فرستاده می شوند جایی که دوباره ذوب خواهند شد و در چرخه تولید باتری های جدید از انها استفاده می شود.

بحث آلودگی باتری های فرسوده و اسقاط شده بسیار جدی است و باید با دقت بازیافت و به چرخه تولید بازگردانده شود.

اگر باطری در زیر زمین و زیر خاک دفن شود خاک آن قسمت آلوده شده و باعث بیماری میشود. در نتیجه باطری باید با شیوه صحیح و زیر نظر متخصصان و با امکانات ویژه تفکیک و بازیافت شود و مجددا به چرخه صنعت وارد شود.

هرگز یک و یا چند باطری فرسوده را در منزل خود نگهداری نکنید.

اگر از وسیله برقی مانند برق اضطراری استفاده میکنید که نیاز به باطری دارد حتما باطری را در جای امن و محافظت شده قرار دهید یا باعث آلودگی محیط اطراف نشود.

هرگز یک باطری فرسوده را در طبیعت رها نکنید.

بهترین کاری که شما در مورد باطریهای فرسوده میتوانید انجام دهید فقط تحویل آن به مراکز فروش و یا خدمات باتری است و یا در زمان خرید باطری نو برای خودرو آن را تحویل فروشنده دهید که قطعا قیمت آن را از قیمت باطری نو کم خواهد کرد.